Животопис на РТВ Скопје од 15.01.1984 година. Документарен филм со Ајри Демировски.