Среќни празници со желби за добро здравје, радост, среќа и благосостојба.

ЈП Стрежево.