Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на конзулите и Тера ТВ, секој понеделник заедно Ви ја преставуваме нашата Битола во минатото. На следната фотографија како локација е сегашната стара болница како што ние ја знаеме, објекти кои не постојат повеќе, освен првиот лево кој сега е хотел Премиер Центар. Сите објекти биле дел од таа некогашна стара болница која на почетокот на ХХ век била и Битолска машка гимназија каде како учители се истакнаа Даме Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Крсте Мисирков и др.