Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ заедно со вас и фотографии од Битола во минатото. На следната фотографија е левиот дел од Битола која е поделена од река Драгор, фотографирано од Исак џамија каде сега се наоѓаат објектите на Свр Битола и Основен и Апелациски Суд…