Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ заедно со вас и фотографии од Битола во минатото. На следната фотографија е битолската стара чаршија во 1964 г. која уште во ХV век започнала со нејзината функционалност кога Битола била значаен и голем трговски центар. Инаку во врвот на својата активност чаршијата броела триесетина разни пазари, како Овчи Пазар, Дрвен Пазар, Маст Пазар, Житен Пазар, Ат Пазар, Сточен Пазар, Пекмез Пазар, Житни Пазар и др. Во XIX век во чаршијата без застапени повеќе од 140 занаети во преку 900 дуќани…