Црква Света Богородица – Трново , Битола Црквата Света Богородица е изградена во 1837 година , но истата како и поголемиот дел од селото Трново за време на Првата светска војна, поточно на крајот од 1916 година е разурната до темел .Селото по 1919 година повторно се населува, а по добивање на одредени средства во 1926 година се започнува со реконструкција на црквата. Оваа ретка фотографија ги покажува поставувањето на темелите , започнувањето на градбата како и идејното решение на црквата.