Интерпретација: Група Филиграни 

 Автор на музика и аранжман : Миодраг Нечак 

 Автор на текст: Валентин Соклевски