Расказите на докторката Анастасија Кокан Петровска за перипетиите и случувањата на битолските ликови Паца и Мендо сигурно сте ги сретнале на нашата страна или низ другите социјални групи . На наша иницијатива и со поддршка од авторката самостојно технички ќе ги обработиме сите 73 раскази кои таа доброволно ни ги испрати и отприлика доаѓаат 200 страни на Б5 формат се со цел заеднички да оставиме пишан формат, книга, едно убаво книжевно дело со оригинални битолски ликови и случувања.

Битолски е меѓусебно да се поддржуваме и да оставиме нешто позади нас, за Битола и битолчани.

Слика насловна Кети Радевска

……

Книгата момемтално технички се обработува пред печат.