Малце лабавО со битолчанецот Марјан Ѓорѓиевски и неговиот “Ајвар и ракија”