ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ

СЕ ПОВИКУВААТ МАШКИТЕ ВО ГРАДО

ПОАКТИВНО ДА СЕ УДВАРААТ, И ДА НЕ МАВАТ МНОГУ ЛАЈКОЈ, ТУКУ И ДА ПИШАТ НА МЕСЕНЏЕР

ОТИ ЖЕНСКИТЕ ВО ГРАДО САМО СО МНОГУ ЛАЈКОЈ СИ ЈА КРЕВАТ ЦЕНАТА, А МОЖИ И ДА ФАТАТ ДРУГИ ПАТОЈ.

СЕ ПОВИКУВААТ ЖЕНСКИТЕ ВО ГРАДО

ДА НЕ ГЛУМАТ ЛУДИЛО ИЛИ КРЕНАТИ ОТИ ИМАТ ЛАЈКОЈ, ТУКУ СО ПОЈЌЕ ИШАРЕТ ДА ГИ ОКУРАЖАТ МАШКИТЕ ВО ГРАДО И ДА МУ ВРАЌАТ НА МЕСЕНЏЕР…

ПРИБИДЕЈЌИ, ОВИЕ МУ СЕ ПЛАШАТ ВО ЖИВО

И ЌЕ НЕМА ЉУБОВ МЕЃУ НИВ, ЌЕ ОСТАНИ СЕ НА САМО ЛАЈКОЈ

ЏАБЕ ДОТЕРАНИ ЦЕЛА ВЕЧЕР Ф ТЕЛЕФОН ДА СЕ ГЛЕДАТ И ДОМА САМИ ЌЕ СИ ОДАТ. А МОЖИ И СТАРИ ЧУПИ ДА ОСТАНАТ, ПА ЌЕ РАСТУРВАТ ОД НАПРАЕНИТЕ БРАКОЈ…

АЛ ЈУ НИД ИС ЛОВ, од истио де Џон со ленонките

Во продолжение првото соопштение од кога небеше фејсбуко толку раширен…