Поради зголемената опасност од појава на пожари на отворен простор, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по барање на ЈП „Национални шуми“, воведува забрана за движење во шума и на шумско земјиште од 6 до 20 часот.

Забраната почнува да важи од 17 април (петок) година и ќе трае сè до нејзино отповикување.

НП ПЕЛИСТЕР