Фотографија на Димче Најдов Издавач Петар Османлиевич Libraire Bitolj