Денес река Драгор побеле. Ние му додадовме и мед. Е сега во Битола течи и мед и млеко!

Ете уверете се сами! 😅