Фотовест:

Далечната 1939 г. битолските планинари го измерија растојанието од Битола до Копанки на Пелистер. Со јаже од 100 метри измерија 7 км. до Копанки!

Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки
“КОПАНКИ ЗА СИТЕ СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065 Стопанска банка Битола

Помогнете колку што можете!

Димитар Димитровски Такец