КАЈ ЦАНЕ БОКСЕРО:

“Ве молам шопската без маслинка…”

ЦАНЕ: “-Е ако де, јас ќе ја лапнам…”

ХАХАХА😅😊😁

Поздрав до најголемио еснафчија во Битола ЦАНЕ БОКСЕРО!