Волшепство од бои на природата во јануари.
Невообичаена топлина и живост на природата во последниот викенд од месец јануари на рекреативната зона Акумулација Стрежево.

Фотогалерија испратена од Невена Тодоровска од Битола.

ЈП Стрежево Битола