По ваше барање, видео прошетка низ Саат кулата во Битола, од нејзиниот најдолен внатрешен дел по 97-те скали се до горе, кај механизмот и величенствениот поглед према Битола. Уживајте…

Благодарност до Валентинo Јанакиевски кој ни го испрати видеото…