Млад битолски пар ја крунисаа нивната љубов во црквата св. Архангел Гаврил која се наоѓа во населба Довлеџик во Битола. Сето тоа го имате на дланка преку видеото снимано со дрон од нашиот битолчанец Дамјан Гугучевски.