Пелистер, Баба планина м.в.Антена утринава како од друга планета…

Фотографија на Стефан Петровски.