По повод 21 март, денот на пролетта, учениците од СОУ “Таки Даскало” и членовите на еколошката секција одржаа акција на чистење на просториите во училиштето и на училишниот двор, додека ученици членови на Еко клубот, зедоа учество и во акцијата на садење садници кај Детскиот Парк во Битола …

СОУ Таки Даскало Битола