Од архивата на РТС

Репортажа за големиот Стив Наумов од 1967г.