bsh

Секоја чест за добрината. Наше е да поздравиме…

Овај е мој Дом. Ве молам не го уништувајте, без него ми е ладно. Благодарам.