Фото Ивона Кочов Диоген Хаџи Коста Милевски Александар Стојановски и Јани Патче