Пролет, поезија, будење…Го одбележавме 21 Март, Светскиот ден на поезијата со мудри мисли од познати автори и лични творби на ученичките: А.Атанасовска,М.Стојаноска, М.Дандушевска,Е.Мифтари, П.Темова, М.Нешковска. Ментор: Н.Поповска СОУ„Таки Даскало“-Битола