Утрешните најави се за дожд, но ако падне во мали количини мешано со снег ќе имаме убави денови за малце да поскијаме…!


Фотографии на Марјан Еленка Талевски