Халата на спортовите според предвидувањата на градителите ќе биде оспособена за употреба најверојатно во почетокот на ноември. Нејзиното довршување требаше да биде готово порано, меѓутоа, поради објективни околности тоа се пролонгира за есенските месеци. Како што не запозна инж. Павле Секулевски според најновата проценка ,,спортската убавица” ќе може да прими пет илјади гледачи. Свој покрив над главата во неа ке најдат сите, таканаречени ,,мали спортови“.

Битолски весник најверојатно на почетокот на 80тите.