Мала количина снег моментално ни го покри с. Магарево. Можни се уште поголеми количини снег на 1000 метарската граница… Фотографија испратена од Никола Ѓоргиевски

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here