Широк Сокак на разгледница од 1925 година. На левата страна е хотелот „Босна“ со слаткарницата „Пешка“ прва на левата страна, и многубројните мали ресторани од двете страни на улицата. Десно е поглед на Широк Сокак кон југ.

Извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов, Битола 2014 г.

Битола Инфо