Галерија од денешната работа на битолчани за санација на Домот Копанки… Како што сами кажуваат, работиме шест дена неделно, но неделата ја посветуваме за Копанки!

Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки
“КОПАНКИ ЗА СИТЕ, СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065 Стопанска банка Битола