И денес 19.08.2018 г. без прекин продолжи акцијата за санација на на планинарскиот дом Копанки.

За сите вас кои сакате со донации да помогнете уплатете на следните жиро с-ки

Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки
“КОПАНКИ ЗА СИТЕ, СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065 Стопанска банка Битола

Ви благодариме!