Ротинското езеро е број еден дестинација за битолчаните кои дали пеш или со велосипед сакаат на кратко да бидат во предел од зеленило, вода и планински масив кој потсетува на Швајцарските Алпи.

Се наоѓа во близина на с. Ротино до каде од Битола се оди по асфалтен пат на 13 км од центарот на градот.

Фотографии и видео од Снежана Атанасовска