Загадена си, валкана си, напуштена си, ама за нас си една и заслужваш да бидиш украсена и најуба на твојот ден.

Битола е сѐ шо имаме!

Честит празник битолчани!”

Од Поинаку