БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

„Траги Незавеани“ е емисија посветена на Стефан
Наумов -Стив од 1967 година.
Стефан Наумов -Стив роден бил во Битола, на 27 октомври 1920 година. Неговото семејство
водело потекло од селото Битуша, Леринско, Егејски дел на Македонија. Завршил гимназија
во Битола, а потоа студирал на Техничкиот факултет во Белград, каде што бил примен за член на СКОЈ и на КПЈ. Во Белград повеќе пати бил апсен, а по враќањето во Битола бил избран за секретар на
Месниот комитет на КПЈ. Од таа позиција развил жива активност за формирање на партиски
ќелии и привлекување на нови членови, а тоа особено дошло до израз во неговата активност
во битолското претпријатие за преработка на тутун позната како “Монопол”… За повеќе погледнете ја кратката репортажа.

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here