hdr_vivi

Тоа што очите не го гледаат го доловува осетливоста на леќата од камерата. Локација на Широк Сокак кај Аеро Кафе.