Драги битолчани од денес нова мобилна андроид апликација на pulse.eco на која ќе можи да ги следите параметрите за загадувањето на амбиенталниот воздух, бучавоста, температура и влажност по реони во Битола и неговото подрачје.

Најчесто поставувани прашања за pulse.eco

Што е пулс.еко?

pulse.eco е IoT платформа и решение за одржлив развој на животната средина. Ги собира сите податоци за животната средина обезбедени од инсталацијата на LoRaWAN / WiFi сензор и други извори на трети лица, ги визуелизира генерираните информации и ги применува статистиките и методите на учење како екстракција на корелација и предвидување на временските серии.

Која е целта на pulse.eco?
Овој проект во уште еден портал за набљудување на квалитетот на воздухот, но пошироко решение дизајнирано да служи за повеќе цели:

Портал за следење за истражување на различни аспекти на условите на животната средина во вашиот град, веродостоен извор за справување со проблемите со животната средина со користење на современи техники за машинско учење и статистички методи, систем за рано предупредување за подобрување на животот на граѓаните и спречување на еколошки причини или катастрофи, централен, но отворен систем за складирање и прибирање на податоците за животната средина ширум градот, вистинска имплементација на IoT систем кој треба да го подобри знаењето, влијанието и популарноста на IoT технологиите
Покрај сето ова, pulse.eco е наменет да биде платформа која се развива. Се надеваме дека ќе добиеме одличен прием од заедницата, идеи за подобрување и нови функции и, се разбира, вистински резултати, за да го направиме вашиот град подобро место за живеење.

Како работи?
Јадрото на системот е Netcetera IoT платформа, подесена и прилагодена како pulse.eco.
Се состои од неколку парчиња, односно контејнерирани градежни блокови, кои се лесно скалабилни, ефикасни и стабилни:

Core IoT платформа, која се справува со уредот за управување, API, проток на податоци и општи услуги
специфичностите pulse.eco кои ја претвораат платформата IoT во SmartCity решение,
Apache Cassandra како складирање на податоци, подготвен за масовно ракување со податоци и дистрибуција
повеќекратни интерфејси за собирање и испраќање податоци: HTTP (и), CoAP, MQTT.
адаптери за различни LoRaWAN провајдери, како што се TheThingsNetwork, LORIOT и Swisscom, специфичен адаптер за поврзување со МЖСПП системот за квалитет на воздух
приклучоци за анализа на податоци за лесна статистика, извлекување корелации и временска прогноза
Што се однесува до инсталацијата на сензорот, се користат два медиуми за комуникација:

LoRaWAN преку TheThingsNetwork (за LoRaWAN сензорите)
Обезбеден интернет сообраќај (за WiFi сензори)

Кои компоненти се основа на сензорите?

Централната единица за микроконтролери што се користи зависи од типот на комуникацијата за сензорот:

ATmega 328p на одборот на Arduino Nano работи заедно со предавателот Microchip RN2483 за LoRaWAN верзијата на сензорите
ESP8266 (ESP-12) на одборот на NodeMCU devkit 1.0 за WiFi верзија на сензорите
Мерните компоненти што се користат се:

SDS011 / SDS021 PM сензор
DHT22 сензор за температура и влага или Grove BME680 сензор, Гроув сензор за звук
Податоците добиени од сензорите не се манипулираат на кој било начин, со исклучок на сензорот за звук кој го доведува звучниот плик до рекордно ниво од 0-255.

Може ли да ги користам податоците?
Да, сите податоци се јавно достапни преку RESTAPI.

Како можам да се придружам?
За пристап до податоците, едноставно регистрирајте го корисникот и пристап до ресурсите. Ако се интегрирате со сопствена апликација, користете ги ингеренциите во заглавието за авторизација.

Ако сакате да поседувате сензор и бидете сигурни дека тоа функционира правилно, ве молиме контактирајте го лидерот на заедницата и следете ги упатствата.

Ако сакате да го додадете вашиот град на pulse.еcо сајтот, видете дали можете да ја стартувате вашата пулсе.еко заедница.

Андроид апликацијата ТУКА

pulse.eco