Некогашен хотел Централ…

1.Стамбен дел,

2.кафеана,

3.ресторан,

4.летна тераса,

5.хотелски соби,

6.галерија,

7.аптека и

8.хотел Трудбеник.