Првите автобуски линии на релација Битола-Скопје и Битола-Прилеп започнале во 1944 година и се сметаат за почеток на автобускиот сообраќај во Македонија.

Во тоа време во Македонија имало четири автобуси кои биле половина камион – половина автобус, а брзината им била ограничена на само 15 км на час!

Во тоа време во Македонија имало четири автобуси кои биле половина камион – половина автобус, а брзината им била ограничена на само 15 км на час!

Собранието на Деловната заедница „Македонија сообраќај“ на 04.12.1984 година, донело одлука 2 декември да биде прогласен за Ден на работниците од јавниот патен сообраќај во Македонија.


Валентина Цветановска