Фотка на денот – „Прошетка на првиот снег во НП Пелистер“ – снимка на камерите, проект финансиран од ЕУ, преку УНДП, грант доделен на „ЦеПроСард“ (НВО) за активности во НП Пелистер…