ПРОМОТИВНА ПОНУДА до 15-ти јуни 2019 за Битола која не смеете да ја пропуштите!

Комплет обука во Авто Школа Алфа за 19.300 ден, кои можете да ги подмирите на 12 месечни рати без камата по 1608 денари!

Без скриени трошоци, со вклучено лекарско уверение и прва помош, и на полигонот во Битола!

Информации на телефон 078 28 68 27

Автошколата Алфа е основана 20.05.2016 година. Од тој период па се до денес е водечка Авто Школа во општината во поглед на квалитет, стручност и понуда.
Постоењето на “АЛФА Авто Школа” придонесе да се подигне нивото на сообраќајна култура и квалитетот на практична обука на кандидатите за возачи во општина Битола.

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА
Високите проценти на положеност на теоретскиот дел ја наметна оваа Авто Школа да се издвои меѓу првите Авто Школи на регионално ниво од градовите Битола, Прилеп, Ресен,
Демир Хисар и Македонски Брод. Изведувана од сообраќаен инжинер Мери Танска кој целосно посветен на своите кандидати и на својата работа ги запознава со теоретскиот дел од сообраќајните правила и прописи.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

Можност за флексибилно договарање на дневните возења, во зависност од слободното време на кандидатот, како и кондиционо возење (дополнително
возење откако сте положиле или пред полагање возачи испит).

ИНСТРУКТОРИ
Инструкторите во Авто школа АЛФА се во редовен работен однос со долгогодишно
искуство. Нашата најискусна инструкторка Оливера С. Китановска е со работно искуство од 10 години, професионален возач, со обучено преку 500 кандидати, работно искуство како претседател на испитна комисија, и предавач по теоретски дел.
Инструктор Пеце Марушевски
започнал да работи како инструктор во 2008 година амбициозен, стрплив
кон почетници кај за прв пат се
запознаваат со вештините и
техниките на возење, како и во бројот на дадени совети од сообраќајната култура и сообраќајни прописи и успех во практичниот дел од возачкиот испит.

Искористете ја поволната понуда која трае до 15 јуни и контактирајте нѐ на 078 28 68 27!