БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Битолско минато

Со Пет(ар) во Пет(ок)

Петар Ставрев специјално за Бабам Битола

Зачекоривме во новата деценија, испраќајќи ја минатата година со многу тешкотии, грижи и загубени блиски и пријатели. Таквото минато сакаме повеќе да не се повтори, туку со надеж и радост да ја пречекуваме иднината, сеќавајќи се на светлото битолско минато.
Битола некогашен центар на Румелискиот вилает, конзулски град, со величествен придонес во Илинден, НОБ и Социјалистичката изградба може секогаш да се гордее.
Тоа светло минато покрај другите веќе десеттина години во значајни пишани документи го бележи Проф. д-р Александар Стерјовски. Тој од предвидениот циклус „Битолски десеткнижие“ ја објави седмата книга „Градби“. Зацртани му се и преотанатите три книги кои ќе претставуваат вредни траги и документи за делови од битолското минато.

Роден во 1933 год. Стерјовски дипломирал и докторирал на Скопскиот државен универзитет, предавал на Педагошката академија и факултет, бил проректор на Битолскиот универзитет и објавил на стотина статии од областа на фоклорот, битолската историја и објавил десеттина книги за животот и дејствувањето на организации на луѓе и настани.

Скромен, трудољубив, и добитник на повеќе награди и признанија тој секогаш е пример како да се сака својот град, да се почитува трудот на неговите жители и да се регистрира е она што Битола ја прави посебна, гостопримлива и опеана во многу песни, патеписни белешки и други пишани документи.

-Професоре само среќа и здравје во Новата Година, зашто ето она што вие го правите за нашиот град засекогаш ќе биде патоказ и многу други творци да го сакаат своето родно место и да творат за неговото незаборавно минато.

Тоа од името на сите битолчани Ви го посакуваат Петар Ставрев и порталот „Бабам Битола“, кои се благодарни за досегашната ваша сестрана соработка со нив.

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here