Врз основ на Договор за Грант-ИПА-2017/394-257-БХМК -03 потпишан со Здружението ХРАНА ЗА СИТЕ- Банка за Храна на Македонија – Скопје преку проект финансиран од ЕУ преку ИПА програмата за граѓански организации и медиуми 2016-2017, се имплементира проектот „ПОМАЛКУ ХРАНА НА ДЕПОНИЈА А ПОВЕЌЕ ПО ДОМОВИТЕ”.

Како организација носител е Здружението „БИРЛИК ЈЕКИПЕ“ Велес во партнерство со здружението „ЗЛАТНО ПЕРО” од Битола.

Овој проект накусо, се состои од

  • Ширење на мрежата на банка за храна со нови членови од Битола, Неготино, Градско, Прилеп, Новаци и Демир Хисар

  • Креативна кампања за идејата на банкарството за храна преку конкурс за стрип на истата тема, како и последователни изложби и каталог.

Конкурсот за стрип е отворен до 30.11.2019 г и право на учество имаат ученици од горенаведените општини. Исто така, локални здруженија се ангажирани за имплементација на проектот на локално ниво преку мапирање.

Проектот „ПОМАЛКУ ХРАНА НА ДЕПОНИЈА А ПОВЕЌЕ ПО ДОМОВИТЕ“ завршува со еднодневен Форум за развој и проширување на мрежата на БАНКА ЗА ХРАНА на Македонија.

Истиот ќе се одржи во месец јануари идната година и е наменет за здруженија и локални самоуправи од Битола, Неготино, Градско, Прилеп, Новаци и Демир Хисар .На овој форум ќе се презентираат искуства од досегашното постоење на Банката за храна , од потребата од донирање на вишок на храна , договараат идни активности итн.