Времето и денес не послужи барем до кај 14.00 ч. за да направиме една мала фото-галерија…