Пред точно еден век, во 1920 година во близина на Пекмез пазар, на Широк Сокак била основана Битолската банка. Функционирајќи како акционерско друштво, акциите од банката ги поседувале побогатите битолчани кои се занимале воглавно со трговија.
Банката успешно тргувала на маркетите низ Европа и десетина години во оваа банка се тргувало со акции исто како на Wall Street.
Падот на маркетот во Америка во 1929 година се почувствувал во целиот свет, а негативниот ефект се одразил и на Битолската банка. Се случил целосен пад на акциите, сопствениците изгубиле многу пари, банката западнала во долгови по што започнала ликвидација од страна на Министерството за трговија, во 1932 година.

Ова е само една од банките кои пред еден век функционирале во околината на познатиот Широк сокак во Битола, местоположба која се сметало дека е извонредна за трговски и банкарски зделки.

Како печат на автентичната архитектура со која може да се пофали Битола се бројните објекти во овој дел од градот кои сè уште сведочат за постоењето и работењето на голем број банки во минатото. Во дел од овие објекти, покрај Битолската банка низ годините функционирале и Отоманската банка, Француско – Српската , Државна хипотекарна банка, Солунската банка , Зират (земјоделска) банка, Комунално – инвестициска банка.

Извор и повеќе ТУКА