Дојдете заедно да го пречекаме првиот ден на летото со музика прославувајќи го светскиот ден, или Празникот на музиката – Солстис.
Веќе 18 години Француската Алијанса ни го доловува медитеранскиот шарм на франкофонијата.

Повелете на 21 Јуни со почеток
во 19.30 ч. на Широк сокак, со Ѕвончиња, песничките од Си До, Ехроse Dance Studio и многу
други…

Оваа манифестација традиционално го најавува почетокот на Бит фест и е поддржана од Општина Битола.