“Драги Пријатели на Манастир Свети Архангел Михаил -Баирски Лозја Битола, сакам да Ве известиме дека започнуваме со собирање на парични средства за доизградување на Манастирот.

Донациите можат да бидат на трансакциска сметка

Стопанска Банка АД Битола Жиро сметка: 500000000936077
ЕДБ 4030998349207 и со запишување во книгата за донации.

Ќе има и акции за расчистување околу манастирот секој што сака можи да помогни.

Да бидеме хумани да помогниме! “- Златко Пупуновски