Фотографија од денес 29.03.2020 г. (недела) на Шеталиште