Како што посочува и самиот битолчанец кој ни ги испрати фотографиите тие се направени во тајност со неговиот фотоапарат од локација на Широк Сокак каде привремено живееше. Овај настан беше забранет за фотографирање и досега во големата архива за Битола и Народниот Театар немаме сретнато ниту една.

Извор Битола стари фотографии