Голема штета за сите нас е тоа што видеото нема тонски запис.