Во текот на овие денови имавме доста дожд во пониските делови на Битола и Пелагонија, но така пристигна и снегот на Пелистер и Баба планина, кој полека ни го најавува доаѓањето на зимата на 21 Декември 2020 година.

Фотографии Мартина Николовска