Видео испратено од Весна Дрогришка

Видео испратено од Елисавета Ристевска

Фотографија испратена од Даниел Колевски